Regulamin portalu

Słownik

Użytkownik – to osoba, która ma prawo do użytkowania portalu, pobierania z niego pożytku oraz do dzielenia się modyfikacjami z innymi użytkownikami na niżej ustalonych warunkach.
Skocznia – plik w formacie XML.
Autor – osoba, która stworzyła, współtworzyła lub zapoczątkowała tworzenie modyfikacji.
Plagiat – Skocznia, która została skopiowana w pełni lub została skopiowana w znacznej części.

Regulamin formularza „Dodaj skocznię DSJ4”.

1. Użytkownik może dodać Skocznię za pomocą Formularza na stronie pod adresem;
2. Użytkownik musi podać niezbędne dane zawarte w Formularzu;
3. Użytkownik deklaruje:

 • 3.1 W przypadku gdy Skocznia wykonana jest w pełni przez niego, nie są wymagane inne, dodatkowe informacje.
 • 3.2 W przypadku gdy Użytkownik korzysta z szablonu, fragmentów kodu innych Autorów i innych elementów, zobowiązany jest do:
  – uzyskania zgody Autora/Autorów oryginału do publikacji;
  – wypisania Autora/Autorów w odpowiednim polu w Formularzu oraz pliku Skoczni (XML);
 • 3.3 W przypadku gdy Użytkownik wrzuca gotową Skocznię innego Autora/Autorów, zobowiązany jest do:
  – podania Autora/Autorów Skoczni,
  – podania źródła Skoczni.

4. Użytkownik nie może używać wulgarnych, obraźliwych oraz uznanych popularnie za nieetyczne słów ww Formularzu;
5. Administracja zastrzega, że nie każda skocznia zostanie opublikowana pod adresem;
6. Administracja poddaje subiektywnej ocenie przesłaną Skocznię i na jej podstawie zapada decyzja o publikacji;
7. Administracja zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie bez podania przyczyny i wejść ze skutkiem natychmiastowym.

Zgłaszanie plagiatów/duplikatów

1. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw opublikowanej Skoczni gdy:

 • – ta jest jego autorstwa i nie zgadza się z publikacją w spisie;
 • – szablon/fragmenty kodu/inne elementy jego autorstwa zostały wykorzystane bez zgody na publikację;

2. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw poprzez formularz kontaktowy.

Back to top button