Wisła-Centrum HS20

Skocznia sprawdzona przez e-wintergames.pl
Autor: Krzysiek Polowiec

(Downloads - 3554)

Kategorie: , ,
[PL] Skocznie narciarskie w Wiśle-Centrum są głównymi obiektami treningowymi KS Wisła-Ustronianka, klubu, w którym wychowywał się Adam Małysz. Na trzech skoczniach K40, K23 i K17 zostało także wyszkolonych wielu innych skoczków polskiej kadry.
Skocznie narciarskie zostały zbudowane w latach 1962-1964 i pomimo modernizacji w 1997 r. nadal posiadały prawie 40-letnie maty igelitowe. We wrześniu 2005 roku skocznia K23 otrzymała nowe tory najazdowe. W 2010 roku rozpoczęto projekt całkowitej gruntownej renowacji skoczni narciarskich, a w celu jego zebrania funduszy uruchomiono kampanię. Prace miały rozpocząć się już wiosną 2012 r. i zakończyć w ciągu 4 do 5 miesięcy. Koszt wyniósł około 3,5 mln złotych (800 000 euro). Oprócz pokrytych igelitem skoczni HS 40, HS 20 i HS 10 z porcelanowymi torami najazdowymi, w planach ujęto także budowę nowego stanowiska dla sędziów i trenerów. Prace rozpoczęły się jednak dopiero w lipcu 2013 r., a planowana data ukończenia 30.06.2014 musiała zostać przesunięta. Ostatecznie nowe skocznie przeznaczone do treningów zostały ukończone na początku 2015 roku.

[ENG] The ski jumping hills at Wisła-Centrum are the main practising hills of KS Wisła-Ustronianka, the home club of Adam Małysz. On the three ski jumping hills K40, K23 and K17 many other athletes of Polish ski jumping team have been trained.
The ski jumping hills were constructed from 1962 to 1964 and despite of a modernization in 1997 they still have a nearly 40 year old plastic covering. Furthermore the K23 got a new inrun track in September 2005.
In 2010 the project of a profound renovation of the complete ski jumping facility was started and therefore even a donation campaign was launched. The works should begin in spring 2012 and be completed within 4 to 5 months for around 3.5m Złoty (800,000 Euro). Beside the plastic covered hills HS 40, HS 20 and HS 10 with ceramic inrun tracks, a new judges’ and trainer stand are to be build. But works only started by July 2013 and the planned finalization date 2014-06-30 could not be matched. Finally, the new training hills could be completed in the beginning of 2015.

[DE] Die Schanzen in Wisła-Centrum sind die Haupttrainingsschanzen des KS Wisła-Ustronianka, dem Heimverein von Adam Małysz. Auf den drei Schanzen K40, K23 und K17 wurden auch zahlreiche weitere Springer des Polnischen Auswahlkaders ausgebildet.
Die Schanzen wurden von 1962 bis 1964 erbaut und besitzen trotz einer umfassenden Modernisierung 1997 immer noch einen fast 40 Jahre alten Mattenbelag. Außerdem bekam die K23 im September 2005 eine neue Anlaufspur. 2010 wurde dann ein Projekt für eine umfassende Renovierung der kompletten Schanzenanlage gestartet, wofür auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen wurde. Die Bauarbeiten sollen nun im Frühjahr 2012 beginnen und binnen 4 bis 5 Monaten für 3,5 Mio. Złoty (800.000 Euro) durchgeführt werden. Neben den Mattenschanzen HS 40, HS 20 und HS 10 mit Keramik-Anlaufspuren werden auch ein neuer Kampfrichter- und Trainerturm entstehen, allerdings wurde erst Anfang Juli 2013 begonnen und der geplante Fertigstellungstermin 30.06.2014 konnte so nicht gehalten werden. Schließlich wurden die neuen Trainings-Schanzen Anfang 2015 fertig gestellt.

Źródło: http://www.skisprungschanzen.com/DE/Schanzen/POL-Polen/S-Schlesien/Wisła/0685-Centrum/

Autor

Krzysiek Polowiec

HS

20

Kraj

🇵🇱

Status

#community

Back to top button